Sieci współpracy

Informacja o planowanych spotkaniach ZOOM


W dniu 18 maja 2022 roku odbyło się spotkanie nauczycieli przedszkoli ze specjalistą SCWEW. Celem spotkania było utworzenie sieci współpracy. W spotkaniu uczestniczyły nauczycielki z Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori oraz Przedszkola Samorządowego nr 10. Podczas spotkania dokonano diagnozy potrzeb. Wymieniano się doświadczeniami. Określono obszary do współpracy, w których występują trudności. Spotkanie prowadziła – Anna Gawryluk – specjalista ds. sieci współpracy i samokształcenia SCWEW.