Otwarcie cyklu szkoleń dla Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

W dniach 26-27.08.2021 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się szkolenie dla Liderów SCWEW, w którym udział wzięła wicedyrektor ds. wychowania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku – Grażyna Dattelbaum – lider SCWEW. Oficjalnie cykl szkoleń otworzyli: Marzena Machałek, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) wraz z Joanną Wilewską, Dyrektorem Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN oraz Tomaszem Madejem p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. Podczas warsztatów uczestnicy pogłębili wiedzę i wzbogacili umiejętności w zakresie koordynowania i zarządzania pracą zespołu oraz komunikowania się w zespole. Zostali przygotowani do udzielania wsparcia szkołom i przedszkolom ogólnodostępnym w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie miało również na celu przygotowanie do pełnienia roli lidera, wykonywania zadań oraz sposobów uzyskiwania informacji o pracy SCWEW na różnych etapach działania.

Na przełomie września i października 2021 roku Kadra SCWEW wraz z koordynatorami intensywnie uczestniczyła w cyklu szkoleń zorganizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Zajęcia odbywały się częściowo w trybie zdalnym, częściowo stacjonarnym w Ośrodku ORE w Sulejówku. Był to dobry czas podczas którego lider, eksperci oraz koordynatorzy SCWEW ze szkół i przedszkoli mogli poszerzyć wiedzę dotyczącą projektu, edukacji włączającej, metod pracy z dziećmi ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami z innymi uczestnikami. Z początkiem października zakończyliśmy szkolenia, a teraz zdobytą podczas nich wiedzę będziemy przenosić na grunt praktyki pedagogicznej realizując kolejne działania SCWEW. W dalszym ciągu systematycznie pogłębiamy swoją wiedzę na temat edukacji włączającej aktywnie uczestnicząc w procesie samodoskonalenia korzystając z materiałów udostępnianych przez ORE.