Konsultacje dla nauczycieli 2/5

Konsultacje dla nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym nr 36 przeprowadzone przez doradcę wewnętrznego – Izoldę Jakubowską-Sadowską.