Zajęcia modelowe 3/4

W dniu 20 października 2022 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori odbyły się kolejne zajęcia modelowe.

Temat zajęć: Czterej bracia – matematyczna opowieść montessoriańska. Zapoznanie z układem graficznym i znaczeniem podstawowych symboli matematycznych.

Zajęcia modelowe zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori w grupie mieszanej wiekowo (3-6 lat). Celem zajęć było zaprezentowanie nauczycielom różnorodnych form i metod pracy z dziećmi ze zróżnicowanymi potrzebami m.in. dzieci z autyzmem.

Zajęcia były dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości wszystkich dzieci. Odpowiednio przygotowane otoczenie zapewniło dzieciom poczucie bezpieczeństwa, a brak konkurencji pomógł w budowaniu pewności siebie. W trakcie zajęć dominowało ciepło oraz przychylność nauczyciela, który dostrzegł potrzeby każdego dziecka. Samodzielnie przygotowane i wykorzystane pomoce rozwojowe przez nauczyciela wpłynęły na koncentrację dzieci oraz wzbudziły ich zainteresowanie. W momencie kiedy zaistniała potrzeba dokładniejszego, wymagającego większego skupienia uwagi, dziecko z autyzmem miało dostęp do odosobnionego miejsca, w którym mogło pracować bez zakłóceń. Porządek i logika panujące w trakcie zajęć stanowiły ramy wolności, jaką nauczyciel dał swoim uczniom.


W dniu 26 października 2022 roku w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego odbyły się zajęcia modelowe. Były to zajęcia praktycznej nauki zawodu w klasie 3 technikum elektrycznego.

Przedmiot: Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Temat: Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych.

Podczas lekcji nauczyciel stosował różnorodne metody pracy, które aktywizowały i motywowały uczniów do pracy. W trakcie lekcji nauczyciel omawiając temat i schematy dotyczące tematu lekcji, w przejrzysty sposób zapisywał i wykonywał rysunki na tablicy, jednocześnie angażował uczniów poprzez zadawanie pytań dotyczących praktycznego ujęcia tematu. Nauczyciel zwracał uwagę na tempo pracy uczniów, zwracał się do nich bezpośrednio, wielokrotnie pytając czy rozumieją, czy zanotowali, czy mają uwagi do tematu. Nie wszyscy uczniowie zabierali głos na forum, ale widać było ich zaangażowanie i zainteresowanie tematem i skupienie.


W dniu 28 października 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku odbyły się zajęcia modelowe. Zajęcia odbyły się w klasie 6 – 7 sportowej o profilu piłka siatkowa.

Temat zajęć: Piłka siatkowa – doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym i dolnym.

W klasie jest dwójka uczniów cudzoziemskich (Czeczenia, Rosja), uczeń drugoroczny oraz uczniowie z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nauczycielka zapoznała uczniów z celem lekcji. Nauczycielka stosowała różnorodne metody pracy, które aktywizowały i motywowały uczniów do pracy i współdziałania w zespole.


W dniu 4 listopada 2022 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 10 odbyły się zajęcia modelowe. Zajęcia odbyły się w grupie 5-6-latków.

Temat zajęć: Drzewa w barwach biało – czerwonych.

Celem zajęć było: kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem poprzez dostrzeganie piękna muzyki i historii oraz rozwijanie ekspresji plastycznej jako formy przekazu treści patriotycznych.

W grupie jest kilkoro dzieci obcokrajowców oraz jedno dziecko ze spektrum autyzmu. Nauczycielka zapoznała dzieci z postacią Fryderyka Chopina i jego twórczością. Dzieci w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości przypominały symbole narodowe, następnie wykonały pracę plastyczną pod hasłem ,,Drzewa w barwach biało czerwonych”. Nauczycielka stosowała różnorodne metody pracy, które aktywizowały i motywowały dzieci do pracy i twórczego myślenia.


21.11.2022 Modelowe zajęcia na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku prowadziła p. A. Olszewska, nauczyciel j. polskiego.

Podczas zajęć uczniowie kl. V zapoznali się z różnymi funkcjami języka, zdobyli umiejętność ich rozpoznawania i odnajdywania w tekstach. Nauczyciel stosował różne metody pracy: praca indywidualna, praca w parach, burza mózgów, dyskusja, praca z tekstem, metoda pokazowa, prezentacja multimedialna.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20221121_105529_1-1024x768.jpg

14 grudnia 2022r. odbyły się modelowe zajęcia w Zespole Szkół Rolniczych, które poprowadziła nasza koordynator Dominka Jopa. Temat zajęć to „Budowanie poczucia własnej wartości”. Uczniowie doskonalili  umiejętności dostrzegania i mówienia o swoich  mocnych stronach, mówienia innym o ich zaletach, uczyli sie umiejętności przyjmowania komplementów na swój temat.