Spotkania robocze zespołu SCWEW

W dniu 10 stycznia 2022 roku eksperci SCWEW odbyli kolejne robocze spotkanie, które w głównej mierze poświęcone było sprawdzeniu i  uporządkowaniu zgromadzonej dokumentacji potwierdzającej realizację działań zrealizowanych w II etapie pilotażu. 


Wraz z nadejściem Nowego Roku , wyruszyliśmy w dalszą podróż ku edukacji włączającej. Bogatsi  o nowe doświadczenia, z zapałem, nową energią i głowami pełnymi pomysłów, choć nadal z dozą niepewności, przystąpiliśmy do realizacji kolejnych działań projektowych. W dniu 17 stycznia 2022 roku podczas spotkania członków SCWEW dokonaliśmy analizy potrzeb zgłaszanych przez koordynatorów ds. edukacji włączającej, ustaliliśmy formy i zasady specjalistycznego wsparcia, które zostanie udzielone w III etapie projektu. Wyznaczyliśmy termin kolejnego spotkania lidera, ekspertów SCWEW i koordynatorów na 24 stycznia 2022 roku.


W dniu 24 stycznia 2022 roku członkowie zespołu SCWEW odbyli dwa spotkania robocze. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli: lider oraz eksperci SCWEW. Celem spotkania było krótkie omówienie bieżących spraw oraz przydział zadań w związku z organizacją konferencji, która jest zaplanowana na 9 marca 2022 roku. W trakcie spotkania zostały zebrane wszystkie niezbędne informacje do przekazania koordynatorom.

W godzinach popołudniowych odbyliśmy kolejne spotkanie, ale tym razem w trybie online. Uczestniczyli w nimi: lider, eksperci oraz koordynatorzy ds. edukacji włączającej.
Omawiane podczas spotkania tematy dotyczyły:
– zadań związanych z organizacją konferencji,
– zaplanowaniem tematów i terminów szkoleniowych rad pedagogicznych w poszczególnych przedszkolach i szkołach z udziałem ekspertów zewnętrznych,
– wymiany doświadczeń – dobrych praktyk,
– materiałów zamieszczanych na stronie internetowej SCWEW oraz bieżących spraw zgłaszanych przez koordynatorów.


W dniu 31 stycznia 2022 roku, tradycyjnie jak w każdy poniedziałek w trybie online odbyło się robocze spotkanie zespołu SCWEW . Głównym tematem spotkania była analiza uwag do sprawozdania z II etapu nadesłanych z ORE i dyskusja z tym związana.

W dalszej części spotkania:
– omówiono problemy dotyczące uzyskania zaświadczeń z odbytych form doskonalenia kadry SCWEW w ORE,
– dyskutowano nad opracowanymi projektami materiałów promocyjnych,
– przeanalizowano harmonogram rad szkoleniowych z udziałem ekspertów zewnętrznych w placówkach objętych wsparciem,
– dokonano podsumowania działań związanych z organizacją konferencji.


Prace naszego zespołu SCWEW nabierają rozpędu. Realizujemy III etap projektu.

Spotkanie w dniu 7 lutego 2022 roku było pracowite ale owocne:

– analizowaliśmy poszczególne zagadnienia dotyczące organizacji konferencji, 
– omówiliśmy szczegóły dotyczące przeprowadzonego audytu pomieszczenia przeznaczonego na wypożyczalnię sprzętu;
– rozmawialiśmy o zamówieniach ofertowych na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
Przed nami jeszcze wiele zadań związanych z uruchomieniem wypożyczalni oraz organizacją konferencji.
Wierzymy w efekt pracy zespołowej, dlatego wspólnie zmierzamy do celu dzieląc się zadaniami i stosując metodę małych kroków.


Spotkanie zespołu SCWEW w dniu 14 lutego 2022 roku w poświęcone było kontroli dokumentów złożonych przez koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW oraz omówieniu działań związanych z uruchamianiem Wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych.


Prace członków zespołu SCWEW nabierają tempa. Jest 21 luty 2022 roku, a przed nami organizacja konferencji skierowanej do społeczności lokalnej, zaplanowana na 8 marca.  Jest to nie lada wyzwanie, patrząc z perspektywy zmieniającej się sytuacji w kraju związanej z pandemią. Pierwotny plan konferencji zdalnej uległ zmianie, planujemy przyjąć gości w stolicy Podlasia – Białymstoku. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować to działanie z sukcesem. Zespół SCWEW jest w pełnej gotowości, tradycyjnie spotyka się w każdy poniedziałek i dokonuje podsumowania prowadzonych działań. Odliczamy dni do konferencji – rejestracja uczestników trwa. Zapraszamy do udziału.


W dniu 28 lutego 2022 roku odbyło się kolejne, robocze spotkanie członków zespołu SCWEW w całości poświęcone przygotowaniom do zbliżającej się Konferencji Inaugurującej Działania SCWEW w Białymstoku pn. „W KIERUNKU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ…”. Konferencja jest skierowana do społeczności lokalnej. Trwają ostatnie przygotowania. Rozpoczął się proces rejestracji uczestników poprzez formularz online.
W imieniu Prezydenta Miasta Białegostoku zapraszamy do udziału w przygotowywanym przez nas wydarzeniu.


W czwartek 10 marca 2022 roku odbyło się spotkanie lidera, ekspertów oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w trybie online podsumowujące konferencję, która odbyła się w dniu 8 marca 2022 roku. Spotkanie było dobrą okazją do wymiany uwag, spostrzeżeń oraz refleksji. Lider SCWEW p. Grażyna Dattelbaum skierowała słowa podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w organizację konferencji. Za pośrednictwem koordynatorów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych otrzymaliśmy informacje zwrotne od uczestników konferencji, a wśród nich wiele ciepłych słów na temat naszej działalności jako zespołu.
Dalsza część spotkania  została poświęcona na planowanie kolejnych działań, tj: uruchomienie wypożyczalni pomocy i urządzeń wspomagających, konsultacje z udziałem doradców wewnętrznych oraz umożliwienie otrzymania innych form wsparcia w zależności od zgłaszanych potrzeb.


W dniu 21 marca 2022 roku odbyło się kolejne, robocze spotkanie członków zespołu SCWEW, podczas którego zostały omówione zagadnienia dotyczące:
– ewaluacji prowadzonych działań w poszczególnych etapach pilotażu,
– ogłoszonych przetargów na zakup sprzętu do wypożyczalni oraz napływających ofert,
– organizacji oficjalnego otwarcia wypożyczalni sprzętu zakupionego z projektu SCWEW oraz OWiT.


W dniu 24 marca 2022 roku w trybie online odbyło się spotkanie lidera z ekspertami i koordynatorami z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Koordynatorzy dokonali krótkich sprawozdań z przeprowadzonych działań na terenie swoich placówek. Dyskutowano na temat rad szkoleniowych przeprowadzonych przez doradców zewnętrznych. Pani Lider zaprosiła koordynatorów do udziału w oficjalnym otwarciu wypożyczalni zaplanowanym na 30 marca 2022 roku, natomiast pani Czesława Kozłowska – specjalista ds. merytorycznych przypomniała w jaki sposób należy dokumentować podejmowane działania.