Kontakt

Siedziba SCWEW
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok

Telefon kontaktowy
(85) 654 01 63

Adres e-mail

scwew@sosw.bialystok.pl

Wypożyczalnia: wss@sosw.bialystok.pl