Spotkania konsultacyjne

19.11.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 28 odbyło się spotkanie konsultacyjne dla nauczycieli z doradcą metodycznym MODM w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych.

Wskazane zostały podstawy prawne organizacji pomocy p-p oraz kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, omówiono obowiązującą dokumentację oraz określono sposoby rozpoznawania specyficznych potrzeb edukacyjnych w klasie zróżnicowanej.


W dniu 22.11.2021 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w formie online skierowane do członków Rad Pedagogicznych z przedszkoli objętych wsparciem.
Tematem spotkania była Organizacja Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych u dzieci.
Spotkanie prowadziła mgr Anna Gawryluk – doradca Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego ds. kształcenia specjalnego.

W spotkaniu uczestniczyli :

  • dyrekcja i nauczyciele przedszkoli;
  • eksperci SCWEW;
  • koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW z przedszkoli objętych wsparciem.

Podczas spotkania prowadząca omówiła:

  • zasady wsparcia dzieci w ramach PPP zgodnie z rozporządzeniem;
  • zasady dotyczące tworzenia IPET;
  • zasady dotyczące opracowania indywidualnych i grupowych programów wsparcia dziecka;
  • udzieliła odpowiedzi na pytania nurtujące nauczycieli, związane z omawianą tematyką.

Pani Joanna Hryń – ekspert SCWEW ds. informacji i ewaluacji poinformowała uczestników spotkania o utworzeniu Punktów Konsultacyjnych, jednocześnie zachęcając do korzystania ze wsparcia specjalistów w rozwiązywaniu bieżących problemów.


25.11.2021 r. przeprowadzone zostało spotkanie konsultacyjne dla nauczycieli Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w Białymstoku związane z opracowywaniem i dostosowywaniem programów nauczania z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy.


29.11.2021 r. – Spotkanie konsultacyjne dla rodziców  w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im Marii Montessori z udziałem eksperta wewnętrznego SCWEW na temat: „Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice dziecku?”


Wspólnie rozwiązujemy problemy.

Konsultacje w zakresie wsparcia rodziców w Przedszkolu Samorządowym nr 10 w Białymstoku.