Sieci współpracy

Dnia 26.04.2022 r. na platformie ZOOM odbędą się dwa spotkania sieci współpracy i samokształcenia: godz. 17.00 – szkół podstawowych, godz. 18.00 – szkół ponadpodstawowych objętych wsparciem SCWEW w Białymstoku.

Celem sieci współpracy i samokształcenia jest m.in.:
– nawiązanie kontaktów i wzajemne wspieranie się w sferze zawodowej,
– wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie pracy z klasą zróżnicowaną, współpracy z rodzicami,
– podniesienie kompetencji w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami.