Stary rok odchodzi wielkimi krokami

zatem czas podsumować nasze działania!

Wraz z zakończeniem roku 2021, zakończył się II etap projektu „Pilotażowego Wdrożenia Modelu Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Za nami kolejne trzy miesiące aktywnej i niełatwej pracy skierowanej na wsparcie placówek oświatowych uczestniczących w projekcie.

Celem działań podejmowanych przez kadrę SCWEW była pomoc nauczycielom placówek ogólnodostępnych w budowaniu środowiska włączającego dla dzieci / uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Czas ten sprzyjał dokonywaniu analizy dotychczasowych działań, wyciąganiu wniosków na przyszłość oraz refleksji.

W drugim etapie zrealizowaliśmy większość zaplanowanych działań, niestety w dalszym ciągu nie udało się nam uruchomić wypożyczalni sprzętu. Zadanie to będzie realizowane w kolejnym etapie projektu.

Zadania, które wspólnie zrealizowaliśmy w II etapie projektu:

 1. Przeprowadziliśmy 20 godzin konsultacji z udziałem eksperta
  zewnętrznego, mające charakter bezpośredniego wsparcia w
  trudnościach zgłaszanych przez pracowników szkół/przedszkoli – po 2
  godziny konsultacji w 10 placówkach oświatowych.
 2. Przeprowadziliśmy 3 godzinne spotkania konsultacyjne we wszystkich
  przedszkolach i szkołach uczestniczących w projekcie. Podczas spotkań
  udzieliliśmy wsparcia w zakresie opracowywania, dostosowywania i
  weryfikowania programów nauczania oraz indywidualnych programów
  dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – łącznie 30
  godzin wsparcia.
 3. Zrealizowaliśmy 20 godzin konsultacji, po 2 godziny w każdej placówce, dotyczących tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, indywidualnych programów nauczania, indywidualnego toku nauki jak również indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 4. Przeprowadziliśmy szereg konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów z udziałem doradców wewnętrznych – łącznie 20 godzin wsparcia (po 2 godziny w każdej placówce).
 5. Zorganizowaliśmy konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW – po 1 godzinie w każdej placówce, łącznie 10 godzin wsparcia.
 6. Zrealizowaliśmy zaległe spotkania lidera SCWEW z członkami Rad Pedagogicznych w 9 placówkach uczestniczących w projekcie.

Poza zadaniami zawartymi w projekcie, w miarę możliwości kadrowych i czasowych udzielamy wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym, odpowiadając na ich zgłaszane potrzeby. Przez cały czas monitorujemy realizację prowadzonych działań i na bieżąco je korygujemy.


Jak przysłowie głosi:

„ Z Nowym Rokiem – nowym krokiem”.

Z nadzieją i nowymi pomysłami rozpoczynamy III etap projektu. Przed nami kolejne wyzwania, wspólne działania, wymiana doświadczeń, pomysłów, a nade wszystko wspieranie się w trudnych sytuacjach.

Mamy do zrealizowania wiele ważnych zadań, takich jak:

 • zakupienie sprzętu i uruchomienie wypożyczalni,
 • organizację konferencji skierowanej do społeczności lokalnej,
 • organizację rad szkoleniowych,
 • przeprowadzenie licznych konsultacji i spotkań w ramach wsparcia
  nauczycieli, uczniów i rodziców oraz dyrektorów i koordynatorów.