Obserwacje wspierające 1/4

W dniu 26 kwietnia 2022 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 10 odbyły się zajęcia w grupie dzieci 5 i 6 letnich, tzw. Superwizja koleżeńska z udziałem doradcy wewnętrznego SCWEW – p. Joanny Stańko – Papiernik

Tematem zajęć było godło Polski.

Celem obserwowanych zajęć było:

  • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi (flaga, godło, hymn),
  • ćwiczenie sprawności manualnej poprzez darcie papieru na drobne kawałki i wyklejanie nom konturu godła,
  • kształtowanie postawy patriotycznej i poszanowania dla symboli narodowych.

W dniu 17 maja 2022 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori w grupie przedszkolnej zróżnicowanej wiekowo odbyły się zajęcia otwarte, a zarazem obserwacja wspierająca.

Pani Natalia Kochańska prowadząca zajęcia zachwyciła wszystkich opowieścią montessoriańską na temat „Miasta kolorów”. Główne cele zajęć skierowane były na:

  •   rozwijanie umiejętności rozróżniania wielkości za pomocą wzroku;
  •   rozwijanie postaw społecznych opartych na tolerancji i akceptacji;

Konspekt zajęć konsultowany był przed zajęciami z doradcą wewnętrznym oraz ekspertem SCWEW.

Uczestnicy obserwacji: nauczycielki z innych grup przedszkolnych, doradca wewnętrzny SCWEW – Joanna Stańko – Papiernik, koordynator ds. edukacji włączającej – Edyta Chomczyk, ekspert SCWEW ds. informacji i ewaluacji – Joanna Hryń.


W dniu 30 maja 2022 roku  w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im Marii Montessori  odbyła się obserwacja wspierająca z udziałem doradcy wewnętrznego SCWEW Jolanty Zakrzewskiej. Zajęcia obserwowali również: ekspert SCWEW ds. informacji i ewaluacji Joanna Hryń,  koordynator ds. edukacji włączającej Edyta Chomczyk oraz nauczycielki innych grup przedszkolnych.

Pani Joanna Worona wprowadziła dzieci w świat figur geometrycznych. Zajęcia skierowane były na rozwijanie intuicji geometrycznych, utrwalanie nazw figur i ich wyglądu. W trakcie zajęć dzieci kształciły umiejętność liczenia, doskonaliły procesy uwagi i pamięci, ale też rozwijały zmysł dotyku jednocześnie  kształtując postawę empatii w stosunku do dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi – szczególnie niedowidzącymi i niewidomymi. Różnorodność zastosowanych metod i form sprawiła, że zajęcia były dynamiczne i rozbudzały ogromną ciekawość poznawczą dzieci.