Eksperci i doradcy SCWEW

Konsultacje dla kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów, dzieci, słuchaczy oraz usługi szkoleniowe realizowane są z udziałem zatrudnionych dodatkowo Ekspertów zewnętrznych oraz Doradców wewnętrznych.

Lista Doradców wewnętrznych:

 1. Monika Korotkiewicz
 2. Dorota Kosior-Maleta
 3. Magdalena Kozińska
 4. Małgorzata Kozłowska
 5. Anna Rogalska
 6. Ewa Bożena Rosińska
 7. Joanna Stańko-Papiernik
 8. Anna Szwarc
 9. Jolanta Zakrzewska
 10. Anna Zawada

Lista Ekspertów zewnętrznych:

 1. Zofia Domaradzka-Grochowalska
 2. Anna Kopańska-Leszto
 3. Agnieszka Kluszczyńska
 4. Krzysztof Kluszczyński
 5. Małgorzata Łuba
 6. Aneta Madziara
 7. Iwona Nowak
 8. Anna Rutkowska