Eksperci zewnętrzni i doradcy SCWEW

Konsultacje dla kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów, dzieci, słuchaczy oraz usługi szkoleniowe realizowane są z udziałem zatrudnionych dodatkowo Ekspertów zewnętrznych oraz Doradców wewnętrznych.

DORADCY WEWNĘTRZNIEKSPERCI ZEWNĘTRZNI
Etapy I – IV
·     Monika Korotkiewicz,
·     Dorota Kosior-Maleta,
·     Magdalena Kozińska,
·     Małgorzata Kozłowska,
·     Anna Rogalska,
·     Ewa Bożena Rosińska,
·     Joanna Stańko-Papiernik,
·     Anna Szwarc,
·     Jolanta Zakrzewska,
·     Anna Zawada.

·  Zofia Domaradzka-Grochowalska,
·     Anna Kopańska-Leszto,
·     Agnieszka Kluszczyńska,
·     Krzysztof Kluszczyński,
·     Małgorzata Łuba,
·     Aneta Madziara,
·     Iwona Nowak,
·     Anna Rutkowska.
Etapy V – VIII
·     Anna Fidurska,
·     Izolda Jakubowska-Sadowska,
·     Barbara Jocz,
·     Magdalena Kozińska,
·     Małgorzata Kozłowska,
·     Małgorzata Lech,
·     Anna Szwarc,
·     Monika Zaleska-Szczygieł.