WIZYTY STUDYJNE 2022

7 lipca 2022 roku wybraliśmy się z wizytą studyjną do Węgrowa, gdzie odbyło się spotkanie służące wymianie dotychczasowych doświadczeń pomiędzy SCWEWami.

Wzięli w nim udział pracownicy SCWEW w Węgrowie, Świdniku, Podgłębokiem i Białymstoku.

Po dyskusji i wymianie doświadczeń mieliśmy również okazję zobaczyć i doświadczyć na własnej skórze niektórych ze stosowanych w Ośrodku w Węgrowie metod terapeutycznych (m.in. Snoezelen, terapia tlenowa, terapia taktylna).


Kolejna wizyta studyjna odbyła się już 18 sierpnia w Świdniku. Mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Pani dr hab. Anny Prokopiak nt. prowadzonej superwizji oraz obejrzeć prezentacje koordynatorów ds. edukacji włączającej ze szkół uczestniczących w Pilotażu współpracujących ze SCWEW w Świdniku.