Konsultacje dla rodziców 3/7

W dniu 30 września odbyły się konsultacje w formie online dla rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 28.

Spotkanie przeprowadziła psycholog Anna Szwarc – doradca wewnętrzny SCWEW. Tematyka dotyczyła korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież, bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożeń wynikających z braku kontroli rodzicielskiej nad treściami dostępnymi uczniom.