Konsultacje dla dyrektorów i koordynatorów

W dniu 23 lutego 2023 w ramach współpracy ze SCWEW w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im Marii Montessori odbyła się konsultacja  indywidualna w której uczestniczyła Pani Dyrektor Ewa Samulska i koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW Pani Edyta Chomczyk. Tematem przewodnim spotkania była współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów dziecka. Wsparcia udzieliła Pani Barbara Jocz – doradca SCWEW.