Spotkania robocze członków zespołu SCWEW

Spotkanie robocze ekspertów zespołu SCWEW oraz koordynatorów SCWEW z przedszkoli/szkół objętych wsparciem z liderem. Omówienie bieżących spraw związanych z realizacją działań zaplanowanych na I etap. Krótka analiza raportów z diagnozy pogłębionej.