Zajęcia modelowe

W dniu 14 lutego 2023 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori odbyły się zajęcia modelowe. Zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori w grupie mieszanej wiekowo (3-6 lat) z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach. W zajęciach uczestniczyło również 3 dzieci z Ukrainy.

Jak nakazuje tradycja, w tym dniu zajęcia przebiegały pod hasłem: Walentynki – kogo kocham, kogo lubię?

Pani Ewa Borkim – prowadząca zajęcia, dołożyła wszelkich starań, by rozbudzić ciekawość dzieci i zachęcić wszystkich bez wyjątku do aktywności.

W czasie zajęć nauczycielka wykorzystała szeroki wachlarz pomocy dydaktycznych: pomoce wykonane własnoręcznie  oraz pomoce dydaktyczne zgodne z założeniami pedagogiki Marii Montessori dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości wszystkich dzieci. Atrakcją dla maluchów była możliwość pracy przy tablicy interaktywnej oraz wykorzystanie sprzętu multimedialnego wypożyczonego z zasobów SCWEW w celu wspomagania stymulacji wielozmysłowej.

Podczas zajęć osoby obserwujące poznały metodykę pracy w grupie zróżnicowanej oraz mogły zobaczyć od strony praktycznej jak właściwy dobór treści i pomocy dydaktycznych wpływa na zaangażowanie dzieci.


W dniu 6 marca 2023 r. w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego odbyły się zajęcia modelowe. Były to zajęcia geografii w klasie 3 technikum elektrycznego. Temat: Budowa geologiczna Polski.
W klasie jest uczeń cudzoziemski (Ukraina), uczeń drugoroczny, uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Nauczycielka zapoznała uczniów z celem lekcji, w trakcie lekcji posłużyła się prezentacją multimedialną oraz stosowała różnorodne metody pracy, które aktywizowały i motywowały uczniów do samodzielnej pracy, ale i współdziałania w zespole.


W marcu odbyły się również zajęcia modelowe w Przedszkolu Samorządowym nr 10.