Konsultacje dla dyrektorów i koordynatorów 4/5

W dniu 5 grudnia w Przedszkolu Samorządowym nr 10 odbyła się konsultacja w trybie online z dyrektorem i koordynatorem w której uczestniczyli chętni nauczyciele oraz ekspert SCWEW ds. informacji i ewaluacji. Osobą prowadzącą była p. Anna Fidurska, która omówiła szczegółowo temat dotyczący oceny funkcjonalnej – jako drogi do adekwatnego wsparcia rozwoju dziecka.


Dnia 07.12.2022 r. w godzinach 13.00-16.00 w Szkole Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku  odbyły się konsultacje dla dyrektorów i koordynatorów ds. współpracy z SCWEW z udziałem eksperta zewnętrznego p. Anny Fidurskiej na temat „Model Wartościowych Szkół – dobre doświadczenia. Podczas spotkania omówiono cel Modelu Wartościowych Szkół, budowę, etapy wdrażania oraz korzyści wynikające z właściwej realizacji projektu.


W dniu 8 grudnia 2022 roku odbyła się konsultacja online dla dyrektora i koordynatora ds edukacji włączającej z Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori, którą prowadziła dr Maria Szostak.