Konsultacje dla dyrektorów i koordynatorów

26 kwietnia odbyła się konsultacja indywidualna dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori oraz koordynatora ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW udzielona przez Doradcę Wewnętrznego SCWEW – panią Dorotę Kosior-Maletę.


27 kwietnia – konsultacja dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica i koordynatora ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. W spotkaniu uczestniczyły: p. Grażyna Dattelbaum – Liderka SCWEW w Białymstoku, pani Ewa Bożena Rosińska – doradca wewnętrzny SCWEW oraz Kinga Teresa Natusiewicz – ekspert SCWEW ds. technologii wspomagających.