Działania doradczo-szkoleniowe (e7)

28 lutego 2023 r. ekspert ds. technologii wspomagających SCWEW, Kinga Natusiewicz, przeprowadziła spotkanie doradczo-szkoleniowe dla nauczycieli i specjalistów ze Szkoły Podstawowej nr 26. Działanie to zrealizowano w formie online, a tematyka obejmowała wykorzystanie aplikacji webowej Genial.ly do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych.


W dniu 13 marca 2023 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im Marii Montessori odbyło się działanie doradczo – szkoleniowe o charakterze interwencyjnym na temat: Agresja i inne trudne zachowania dzieci – przyczyny, reagowanie, zapobieganie.

Przeprowadzone działanie było odpowiedzią na dużą liczbę pytań związanych z pracą w grupie o zróżnicowanych potrzebach, szczególnie w kontekście zachowań agresywnych pojawiających się wśród dzieci. Podczas spotkania dokonano analizy konkretnych przypadków zgłaszanych przez osoby uczestniczące.

Zaobserwowano, że agresja przejawiana jest  przez dzieci w stosunku do innych dzieci, nauczycieli, pracowników obsługi czy przedmiotów. Bywa, że dziecko stanowi zagrożenie dla innych lub dla samego siebie. Zdarza się, że dzieci kopią, biją, gryzą i krzyczą. Uczestnicy szkolenia otrzymali odpowiedź na następujące pytania: Dlaczego niektóre dzieci tak się zachowują? Jakie są przyczyny tego rodzaju trudnych zachowań? Jakie są sposoby ich diagnozowania? Jak zapobiec niekontrolowanym wybuchom agresji u dziecka? Jak pomagać dziecku w opanowywaniu silnych emocji? Omówiono źródła zachowań agresywnych i ich rodzaje oraz wskazówki, jak reagować w konkretnych sytuacjach. Przede wszystkim w sytuacji, kiedy dziecko zachowuje się agresywnie przed nauczycielem stają dwa zadania: po pierwsze zapewnić bezpieczeństwo dziecku i jego otoczeniu, po drugie wspierać je w rozwoju umiejętności wyrażania emocji w akceptowalny, asertywny sposób. Akceptujemy emocje dziecka, ale już nie sposób, w jaki ono próbuje je wyrażać. Uczestnicy poznali zasady konstruktywnego reagowania na zachowania prowokacyjne i agresywne dzieci. Usystematyzowano wiedzę dotyczącą przepisów prawa z zakresu odpowiedzialności nauczyciela. Podano praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne do wykorzystania w codziennej pracy np. Utworzenie „kącika ciszy”, „kącika złości”; Rozdzieranie kartki, gniecenie kartki; „Narysuj swoją złość – zrób z niej radość”; Techniki oddechowe: zabawa „wypuszczona para” – dmuchanie piórka, aby jak najdłużej utrzymało się na powietrzu; Woreczek złości – w którym zamykamy złość; Manipulowanie figurami złości; Rozmowa z dzieckiem, zainteresowanie dziecka czymś innym, kołysanie na kolanach, przytulanie; Opowiadanie bajek terapeutycznych, ćwiczenia wyciszające, masaże, muzyka uspokajająca; Reagowanie w sposób spokojny na zachowania agresywne dziecka.

Uczestnicy spotkania otrzymali informację o tym, z jakimi instytucjami warto (i trzeba) współpracować, by praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne, była bardziej efektywna oraz od jakich instytucji rodzice, dzieci i nauczyciele mogą uzyskać wsparcie oraz oczekiwaną pomoc.


23 marca 2023 r. ekspertki SCWEW Anna Gawryluk i Kinga Natusiewicz poprowadziły spotkanie doradczo-szkoleniowe dla nauczycieli Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w ZSZ nr 5 w Białymstoku. Temat dotyczył zagadnień autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej oraz form dostosowań na zajęciach edukacyjnych i praktycznych.