Konsultacje dla dyrektorów i koordynatorów 3/5

Spotkanie Lidera SCWEW – p. Grażyny Dattelbaum z p. Ewą Piotrowską – od niedawna pełniącą funkcję Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 10.

Celem spotkania było:
– zapoznanie p. Dyrektor z Modelem Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW),
– zapoznanie z ideą edukacji włączającej,
– omówienie roli koordynatora i jego zaangażowania w realizację działań przewidzianych w projekcie pilotażowym oraz konieczności wsparcia go w działaniach ze strony dyrekcji i nauczycieli,
– omówienie zadań, które dotychczas zostały zrealizowane oraz kolejnych przewidzianych do realizacji w kolejnych etapach projektu.