Nadszedł czas refleksji.

Pierwszy etap funkcjonowania SCWEW  dobiegł końca, więc nadszedł czas na podsumowanie pierwszych wspólnych działań podejmowanych przez członków zespołu SCWEW.  Podczas spotkania w gronie ekspertów SCWEW i koordynatorów ds. edukacji włączającej pod bacznym okiem Lidera i specjalisty ds. działań merytorycznych, podsumowaliśmy dotychczasowe działania oraz osiągnięte efekty. Dokonaliśmy ewaluacji wspólnie podejmowanych działań poszukując odpowiedzi na pytanie: czy podążamy w dobrym kierunku? Widząc tak zwane światełko w tunelu, pełni pozytywnej energii zakończyliśmy pomyślnie I etap pilotażu i zaplanowaliśmy kolejne działania do realizacji w II etapie projektu.

Co udało się zrealizować w I etapie funkcjonowania SCWEW?

 1. Powołanie SCWEW w Białymstoku w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
 2. Powołanie i zatrudnienie kadry SCWEW w składzie:
  • Lider SCWEW – Grażyna Dattelbaum;
  • Ekspert ds. edukacji włączającej – Anna Kopczuk;
  • Ekspert ds. technologii wspomagających – Kinga Natusiewicz;
  • Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Joanna Hryń;
  • Ekspert do sieci współpracy i samokształcenia – Anna Gawryluk;
  • Specjalista ds. nadzoru działań merytorycznych – Czesława Kozłowska;
  • Koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w przedszkolach /szkołach objętych wsparciem:
   • Elżbieta Korolczuk – Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku;
   • Edyta Chomczyk – Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku;
   • Beata Buńkowska – Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku;
   • Teresa Chrola – Szkoła Podstawowa nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku;
   • Halina Busłowska – Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku;
   • Katarzyna Gromotowicz – Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku;
   • Małgorzata Kiluk – VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku;
   • Dorota Socha–Kononiuk – Technikum Elektryczne, Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, w Białymstoku;
   • Marta Szargiej – Technikum, Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku;
   • Dominika Jopa – Technikum nr 4, Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku.
 3. Przeprowadzenie pogłębionych diagnoz w przedszkolach i szkołach objętych wsparciem przy wsparciu eksperta zewnętrznego (w 10 placówkach uczestniczących w projekcie).
 4. Udział lidera w Radach Pedagogicznych placówek objętych wsparciem (odbyło się 1 spotkanie, pozostałe przesunięto do realizacji w II etapie).
 5. Upowszechnienie informacji o projekcie:
  • prezentacja – Narada Miasto Białystok;
  • prezentacja – Narada Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych;
  • wywiad z liderem SCWEW w Polskim Radio Białystok;
  • informacja na stronie internetowej organu prowadzącego – Miasto Białystok;
  • informacja na stronie internetowej SOSW Białystok.
 6. Podpisanie porozumień o współpracy. Nasi partnerzy to:
  • Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego (MODM) w Białymstoku;
  • Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku;
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku;
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku;
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna MENTOR w Białymstoku;
  • Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku;
  • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Alter w Białymstoku działająca w imieniu Fundacji Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”;
  • Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start”;
  • Polski Związek Niewidomych Białystok Okręg Podlaski;
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – oddział podlaski.
 7. Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW – udzielono 30 godzin wsparcia (10 placówek po 3 godziny).

Czego nie udało się zrealizować w I etapie funkcjonowania SCWEW?

Z uwagi na problemy organizacyjne w szkołach związane z rozpoczęciem roku szkolnego oraz zmieniającą się sytuację związaną z pandemią na II etap projektu zostały przesunięte:

 • konsultacje eksperckie mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem;
 • spotkania lidera z członkami Rad Pedagogicznych w 9 placówkach uczestniczących w projekcie.