Zespół SCWEW

Zespół SCWEW składa się z lidera, ekspertów, specjalistów i koordynatorów.

Lider – Grażyna Dattelbaum,
Specjalista ds. merytorycznych – Czesława Kozłowska,
Ekspert ds. edukacji włączającej – Anna Kopczuk,
Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Joanna Hryń,
Ekspert ds. technologii wspomagających – Kinga Teresa Natusiewicz,
Specjalista ds. sieci współpracy i samokształcenia – Anna Gawryluk,

Koordynatorzy ds. edukacji włączającej w placówkach objętych wsparciem SCWEW:
– Beata Buńkowska,
– Halina Busłowska,
– Edyta Chomczyk,
– Teresa Chrola,
– Iwona Cimochowicz,
– Katarzyna Gromotowicz,
– Małgorzata Kiluk,
– Elżbieta Korolczuk,
– Emilia Łapińska,
– Elżbieta Marta Szargiej.