Kwiecień miesiącem wiedzy nt. autyzmu

Każde dziecko może stać się pięknym motylem kiedy damy mu szansę, czas, cierpliwość, akceptację i miłość.

Kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, a 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. przez ONZ po to, by propagować wiedzę na temat autyzmu i budować wrażliwość społeczną w tym zakresie.

Celem akcji podejmowanych w tym dniu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

A jak to wygląda u nas?

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego, będącym siedzibą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, trwa akcja „Kwiecień – Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu”, zorganizowana w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Na niebiesko dla autyzmu”. W związku z prowadzoną akcją miesiąc kwiecień obfituje w różne wydarzenia angażujące całą społeczność Ośrodka – zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Zorganizowaliśmy między innymi konkurs na niebieską dekorację klasy, niebieskie eksperymenty, a także Dzień Treningu Aktywności Motorycznej MATP. W treningu uczestniczyli wychowankowie Ośrodka – zawodnicy Klubu Sportowego Olimpiad Specjalnych „Maratończyk”, którzy ze względu na ograniczone możliwości nie mogą uczestniczyć w zawodach sportowych. Wśród nich były również osoby ze spektrum autyzmu, które postrzegają świat inaczej niż większość z nas.
Dzień Aktywności był sprawdzianem możliwości każdego z ponad 60 uczestników, ale przede wszystkim był dniem dobrej zabawy. Kolejny raz dowiedliśmy, że sport łączy – a nie dzieli.

Joanna Hryń
– ekspert ds. informacji i ewaluacji


  • Dzień 1 kwietnia poświęciliśmy tematowi autyzmu, ze względu na Dzień Świadomości Autyzmu przypadający 2 kwietnia. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się czym jest autyzm i dlaczego symbolizuje go kolor niebieski. Przedszkolaki wykonały ćwiczenia uświadamiające jak może czuć się osoba z nadwrażliwością lub podwrażliwością sensoryczną. Nasza grupa obejrzała także filmy edukacyjne o cechach jakie może przejawiać osoba autystyczna. Pomimo poważnego tematu nie zabrakło też zabaw takich jak np. taniec z niebieskim balonem w parach. Zwieńczeniem zajęć był wspólnie wykonany plakat „Serce dla autyzmu” oraz sesja zdjęciowa z niebieskimi rekwizytami. To była bardzo ważna lekcja tolerancji i empatii. (GRUPA IV)
  • Dnia 04.04.2022 r. obchodziliśmy „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”, którego celem było zwiększenie wrażliwości  i świadomości na temat autyzmu. Tego dnia na znak wsparcia takich osób dzieci przyszły ubrane na niebiesko, zrobiły opaski z motylkami oraz wspólnie wykonały słoneczko, odbijając swoje rączki w niebieskiej farbie. (GRUPA II)

Edyta Chomczyk
– koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW


W  Przedszkolu Samorządowym nr 10 w Białymstoku obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu odbyły się  już w piątek 1 kwietnia. Tego dnia w akcie solidarności z osobami cierpiącymi na autyzm, wszystkie dzieci oraz nauczycielki ubrały się na niebiesko. Celem Światowego Dnia Świadomości Autyzmu jest podnoszenie wiedzy na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Zgodnie z hasłem przewodnim, dzieci ze wszystkich grup naszego przedszkola obejrzały film „Jaś i niebieskie motyle”, który przedstawił codzienność chłopca, dotkniętego autyzmem. Następnie każda grupa wykonała pracę plastyczną „Zapal się na niebiesko dla Autyzmu”.

Elżbieta Korolczuk
– koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW


Corocznie w  kwietniu obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym zaburzeniem. Symbolem solidarności z osobami z ASD jest kolor niebieski.

W ramach działań pilotażowego projektu SCWEW, w geście solidarności i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum, w naszej szkole 13 kwietnia nie zabrakło niebieskich akcentów i symboli Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
Uczniowie klas I – VIII wraz z nauczycielami ubrali się na niebiesko. Nauczyciele klas 1-3 przybliżyli uczniom zagadnienia autyzmu czytając opowiadanie „ Czarodziejka” z serii „Bajki bez barier”,  w klasach IV – VIII  wychowawcy poszerzyli wiedzę uczniów za pomocą prezentacji multimedialnej. Wszyscy zachęcani byli  do wykonania prac tematycznych z symbolami Dnia Świadomości Autyzmu.

Uczniowie naszej szkoły swoje wsparcie, akceptację i zrozumienie mają okazję okazywać na co dzień, gdyż w  gronie kolegów i koleżanek, w niektórych klasach, są uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  W naszej szkole staramy się działać według zasady: „Wszyscy jesteśmy równi. Nie ma dzieci lepszych i gorszych”.

Teresa Chrola
– koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW


Kwiecień – niebieski miesiąc

Kwiecień jest to tak zwany niebieski miesiąc. Miesiąc wiedzy o autyzmie. Znakiem solidarności z osobami cierpiącymi na to zaburzenie stał się właśnie kolor niebieski. W ramach projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, została przeprowadzona kampania społeczna na temat autyzmu. Głównym przesłaniem tej kampanii jest podnoszenie świadomości społeczeństwa nt. funkcjonowania osób ze spektrum.
SP26 również dołączyła do akcji i z dumą wspiera tę inicjatywę! W naszej szkole utożsamiliśmy się z kolorem niebieskim oraz z osobami z autyzmem. Było ciekawie i niebiesko na lekcjach wychowawczych.

Nasi uczniowie rozumieją, wspierają, akceptują. Pamiętajmy, że mimo różnic każdy z nas w równym stopniu chce być lubiany, szanowany i akceptowany!

Beata Buńkowska
– koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW