Konsultacje dla nauczycieli

17 maja 2022 roku – Działania doradczo-szkoleniowe dla nauczycieli – Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori.

Uczestnicy:

  • Joanna Hryń – ekspert SCWEW ds. informacji i ewaluacji,
  • Edyta Chomczyk – koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy SCWEW,
  • Agnieszka Backiel – nauczycielka z grupy VII.

Konsultacje dla nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 10.