Wsparcie rodziców

W dniu 19 maja 2023 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im Marii Montessori odbyły się konsultacje indywidualne dla rodziców. Specjalistycznego wsparcia w rozwiązywaniu problemów udzieliła pani Anna Szwarc – psycholog, doradca SCWEW.