Konsultacje dla rodziców/dzieci/uczniów (e7)

W dniu 3 marca 2023 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori odbyły się konsultacje dla rodziców. Wsparcia w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów udzieliła psycholog – pani Anna Szwarc – doradca wewnętrzny SCWEW.


W dniu 10 marca 2023 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori odbyła się kolejna konsultacja w zakresie specjalistycznego wsparcia dla rodziców. Wsparcia rodzicom udzieliła psycholog Anna Szwarc – doradca wewnętrzny SCWEW. Konsultacja z jednym z rodziców odbyła się w trybie stacjonarnym. Omawiano niepokojące zachowania dziecka, a następnie poszukiwano przyczyn i środków zaradczych. Z kolei drugi rodzic zdecydował się na konsultację telefoniczną.