Otwarcie wypożyczalni

W dniu 30 marca 2022 r. w siedzibie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą mieszczącej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie z udziałem doradców wewnętrznych, dyrektorów przedszkoli i szkół objętych wsparciem, koordynatorów ds. edukacji włączającej i innych, dość licznie przybyłych gości. Głównym celem spotkania było oficjalne otwarcie Wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy, z których będą mogli korzystać uczniowie o zróżnicowanych potrzebach z placówek objętych wsparciem SCWEW.

Doradcy wewnętrzni dokonali autoprezentacji proponując różnorodne formy wsparcia. Ekspert ds. technologii wspomagających, Kinga Natusiewicz, dokonała prezentacji pomocy i urządzeń objaśniając ich przeznaczenie oraz zasady wypożyczania. Następnie pani Agnieszka Szczygła – nauczycielka SOSW zaprezentowała sprzęt wykorzystywany w terapii EEG Biofeedback.

Otwarcie wypożyczalni było ostatnim zadaniem, które zrealizowaliśmy w III etapie.

Szczegółowe informacje dotyczące działania Wypożyczalni znajdują się w zakładce „Wypożyczalnia”.