Sieci współpracy i samokształcenia (e6)

W dniu 21 listopada odbyło się spotkanie sieci współpracy w trybie online dla nauczycieli przedszkoli. 

Temat spotkania: Dobrostan nauczyciela jako warunek zaspokajania zróżnicowanych potrzeb nauczycieli.


W dniu 22 listopada odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia szkół podstawowych na temat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.


W dniu 29.11.2022 roku odbyło się stacjonarne spotkanie nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 10 i Przedszkola Samorządowego nr 36 im Marii Montessori w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Temat spotkania: Metody stymulujące i wspierające rozwój dziecka. Narzędzia diagnozy i obserwacji dziecka w przedszkolu.

Spotkanie prowadziła mgr Anna Gawryluk – ekspert SCWEW ds. współpracy i samokształcenia.


Spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia zespołu SCWEW z dn. 3 grudnia 2022 r. z udziałem p. Doroty Tomaszewicz.


W dniu 5 grudnia odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych w trybie online. Podczas spotkania kontynuowano temat: Komunikacja interpersonalna – budowanie relacji z nauczycielami i rodzicami. Był to czas efektywnie wykorzystany w którym było miejsce na refleksję, dyskusję, dzielenie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.


W dniu 7 grudnia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli w trybie online przy wsparciu eksperta zewnętrznego – p. Doroty Wilkiewicz. Uczestnicy spotkania mogli zgłębić wiedzę na temat: „Jak budować odporność na stres?”. Dowiedzieli się, co się dzieje z naszym organizmem gdy znajdujemy się w poszczególnych strefach: zielonej, niebieskiej, czerwonej i żółtej, co robić żeby jak najczęściej i najdłużej być w strefie zielonej, jak zadbać o własny komfort??

To był czas sprzyjający refleksji nad własnymi emocjami, higieną pracy, czasem przeznaczonym tylko dla siebie. 


W dniu 13 grudnia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie w trybie online w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych na temat: ” Praca z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi oraz zaburzeniami zachowania”. Spotkanie prowadziła Anna Gawryluk – ekspert SCWEW ds sieci współpracy i samokształcenia. 


W dniu 15 grudnia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli.

Temat spotkania: ” Praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania – budowanie strategii wsparcia”.

Spotkanie prowadziła Anna Gawryluk – ekspert  sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie było bardzo dobrą okazja do wymiany doświadczeń, pomysłów oraz wspólnego poszukiwania konstruktywnych rozwiązań.


Spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia zespołu SCWEW odbyło się w trybie online w dniach: 3.12.2022 – część 1 i 17.12.2022 – część 2.
Spotkania odbyły się przy wsparciu eksperta zewnętrznego – p. Doroty Tomaszewicz.

Temat spotkań: „Identyfikacja potencjału zespołu oraz optymalizacja w działaniu”.

Oba spotkania odbyły się w sposób bardzo ciekawy, dynamiczny , częściowo w formie warsztatów. Uczestnicy mogli bliżej poznać siebie, swój styl myślenia oraz działania. Mogli też dowiedzieć się jak ich postrzegają inni przypisując określone cechy. To było zaskakujące i bardzo ciekawe doświadczenie.