Maj miesiącem walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych został zapoczątkowany we Francji w latach 90-tych  XX wieku, jako Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem obchodów święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem dyskryminacji osób niepełnosprawnych w różnych sytuacjach dnia codziennego, między innymi: w szkole, pracy, środowisku lokalnym.

To szczególny moment promowania tolerancji i równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami. 

Prawa osób niepełnosprawnych zagwarantowane są w Konstytucji RP, dyrektywach Unii Europejskiej oraz Europejskiej Karcie Społecznej. W większości państw europejskich, w tym dniu organizowane są integracyjne wydarzenia, spotkania ze specjalistami oraz akcje propagujące rozumienie praw człowieka, większą tolerancję w relacjach z osobami o zróżnicowanych potrzebach.

5 maja w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych ulicami Białegostoku już po raz dwudziesty przeszedł Marsz Godności. Uczestniczyły w nim osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie, grupy dzieci z białostockich przedszkoli, uczniowie szkół specjalnych i integracyjnych z nauczycielami, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, podopieczni Domów Pomocy Społecznej i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz tego środowiska. W wydarzeniu wzięli udział włodarze miasta: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz Prezydent Miasta Białystok Tadeusz Truskolaski. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele Podlaskiego Kuratorium Oświaty, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wielu innych białostockich instytucji. Frekwencja na Marszu oraz obecność osób urzędujących na najwyższych stanowiskach w mieście, świadczy o tym, iż Białystok jest miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym, o czym zarówno wojewoda jak i prezydent zapewniali w swoich wystąpieniach. Festyn integracyjny przyciągnął tłumy na plac przed ratuszem i stał się świetną okazją do wspólnej zabawy.

Dla Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, które funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Białymstoku, zarówno marsz, jak i festyn integracyjny stały się dobrą okazją do zainaugurowania kolejnej kampanii społecznej na rzecz edukacji inkluzyjnej.

Członkowie zespołu SCWEW oraz przedszkola i szkoły uczestniczące w pilotażowym wdrożeniu modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) wzięli udział w wydarzeniu.

Na placu utworzono stoisko informacyjne, przy którym członkowie zespołu SCWEW rozdawali ulotki informujące o projekcie oraz działalności prowadzonej przez Centrum. Udzielali odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych, a podczas samego marszu nie zabrakło pomarańczowych elementów akcentujących obecność placówek uczestniczących w pilotażu.

Lider SCWEW – Grażyna Dattelbaum w swoim wystąpieniu skierowanym do społeczności zawarła najistotniejsze informacje dotyczące realizowanego projektu, takie jak: do kogo jest skierowany projekt, w jaki sposób udzielamy wsparcia, kogo wspieramy, kto jest naszym partnerem w realizacji zadań itd. Zapraszała uczestników do odwiedzania naszego punktu informacyjnego i korzystania z naszych usług.

Koordynator do spraw edukacji włączającej i współpracy z SCWEW  – Edyta Chomczyk z Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori udzieliła wywiadu dla białostockiej prasy.

Dlaczego wybraliśmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych?

Osoby niepełnosprawne stanowią grupę o zróżnicowanych potrzebach, które wpisują się w model funkcjonowania SCWEW. To właśnie z myślą o nich jest realizowany projekt. Już dzisiaj wiemy, że projekt zyskuje coraz większą aprobatę. Zarówno uczniowie, jak i rodzice czy nauczyciele szkół ogólnodostępnych, chętnie korzystają ze specjalistycznego wsparcia. Prowadząc akcję informacyjną o działalności SCWEW, chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy społeczeństwa. Nasza kampania społeczna nadal trwa. Przed nami kolejne wydarzenia.

Ekspert SCWEW ds. informacji i ewaluacji – Joanna Hryń


KAMPANIA  SPOŁECZNA „JESTEM INNY, ALE NIE  GORSZY”
W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W BIAŁYMSTOKU

 W dniach  16.05- 20.05.2022 zorganizowaliśmy w naszej szkole kampanię „Jestem inny, ale nie gorszy”. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim i Szkolnym Kołem Wolontariatu opracowaliśmy plan działań. Przygotowaliśmy prezentację na stronę internetową szkoły. Uczniowie z klas technikum architektury krajobrazu wykonali plakaty, które zostały umieszczone na holu w budynku szkoły i internatu. W czwartek i piątek w ramach kampanii odbyły się warsztaty dla młodzieży liceum i technikum. W zajęciach wzięło udział ponad 200 uczniów.

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku

W dniu 20 maja 2022 r. dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku brały udział w kolejnym działaniu Kampanii Społecznej „Jestem inny, ale nie gorszy” przeprowadzonej w ramach realizacji projektu „Pilotażowe Wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

W tym dniu wszystkie grupy obejrzały film „Akademia Specjalistów”, który był wstępem do dalszej pracy na temat neuroróżnorodności oraz niepełnosprawności. Przeprowadzone zajęcia miały na celu rozwijanie postaw społecznych u dzieci opartych na tolerancji i akceptacji.

Dzieci w poszczególnych grupach wspólnie wykonały plakaty „Jestem inny, ale nie gorszy”, które zostały wywieszone w dniu 27 maja 2022 r. na terenie przedszkola jako przesłanie dla Wszystkich odwiedzających placówkę. Chętne dzieci wykonywały prace na konkurs plastyczny „Niepełnosprawność oczami dziecka”.

Nasi przedszkolacy byli bardzo zaangażowani w podejmowane działania i mimo ich wieku pokazały, że wszyscy jesteśmy tacy sami, chociaż wyglądamy lub zachowujemy się inaczej.