Konsultacje dla rodziców, dzieci/uczniów 3/7

Konsultacja dla rodziców w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania z udziałem doradcy wewnętrznego SCWEW – psycholog Magdaleny Kozińskiej.