Konsultacje dla rodziców/dzieci/uczniów

Konsultacja dla rodziców w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania z udziałem doradcy wewnętrznego SCWEW – psycholog Magdaleny Kozińskiej.