Upowszechnienie informacji o projekcie

Informacje o przystąpieniu do realizacji „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” zostały przygotowane w formie prezentacji i przekazane na sierpniowe narady dyrektorów organizowane przez organ prowadzący – Miasto Białystok, a także na naradę w Podlaskim Kuratorium Oświaty

  1. Narada Miasta Białystok – 24.08.2021 przekazano prezentację na temat SCWEW Białystok, która  prezentowana była  25.08.2021 podczas naradyorganu prowadzącego z dyrektorami szkół i placówek;
  2. Narada w Kuratorium – 25.08.2021 przekazano prezentację na temat SCWEW Białystok, która  prezentowana była  26.08.2021 podczas narady Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek;
    Ponadto informacje o projekcie zostały przekazane jako:
  3. Edukacja włączająca – wywiad z liderem 15 września 2021 w Polskim Radio Białystok https://www.radio.bialystok.pl/bezbarier/index/id/204493
  4. Informacja na stronie internetowej organu prowadzącego: Miasto Białystok w projekcie – „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/miasto-bialystok-w-projekcie-pilotazowe-wdrozenie-modelu-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca.html
  5. Informacja na stronie SOSW Białystok http://www.sosw.bialystok.pl/sscwew, a także na:https://www.facebook.com/SOSW-im-W-Kikolskiego-w-Bia%C5%82ymstoku-906646956117811