Współpraca w zakresie wsparcia udzielanego placówkom objętym działaniami SCWEW

Zgodnie z modelem SCWEW, nasz zespół nawiązał współpracę z instytucjami systemu doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.  Zostały zawarte porozumienia z partnerami wspomagającymi realizację zadań SCWEW.

Zaliczone są do nich w szczególności:

 1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (MODM);
 2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku (CEN), w skład którego wchodzi Biblioteka Pedagogiczna;
 3. Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku;
 4. Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku;
 5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna MENTOR w Białymstoku;
 6. Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku;
 7. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Alter w Białymstoku działająca w imieniu Fundacji Edukacji i Wspomagania Rozwoju „EVOLVER”;
 8. Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start”;
 9. Polski Związek Niewidomych (PZN) Białystok, Okręg Podlaski;
 10. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)- Oddział Podlaski.
 11. Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE