Szkolenia dla kadry SCWEW

W dniach 06-07.02.2023 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku członkowie zespołu SCWEW wzięli udział w szkoleniach pn. „Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia” oraz „Projektowanie uniwersalne, uniwersalne instrumenty wsparcia, racjonalne dostosowania dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami”.

Pozostali członkowie również uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych przez ORE. Tematyka szkoleń była następująca:

  • Wypalenie zawodowe nauczycieli, jak sobie radzić i przeciwdziałać?
  • Obserwacja wspierająca, superwizja edukacyjna dla nauczycieli oraz monitorowanie jakości oferowanego wsparcia z wykorzystaniem narzędzi do samooceny.
  • Współnauczanie. Co-teaching, jako metoda podnoszenia jakości edukacji włączającej.
  • Szkolenie dorosłych – jak nauczać nauczycieli?