Modelowe 1/4

Zajęcia modelowe w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori


5 maja 2022 roku – zajęcia otwarte w Branżowej Szkole I stopnia.


6 maja 2022 r. odbyły się zajęcia modelowe w Szkole Podstawowej nr 28.