Konsultacje dla nauczycieli (e8)

W dniu 16 maja 2023 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im Marii Montessori odbyły się konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli podczas których omawiano pojawiające się w grupach problemy. Poszukiwano konstruktywnych rozwiązań. Wsparcia udzieliła pani Małgorzata Kozłowska – doradca SCWEW.