Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W dniu 9 maja 2023 roku odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne w trybie online. Dotyczyło Modelu Funkcjonowania Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Zostało zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla województwa podlaskiego. Moderatorem spotkania była p. Anna Rutowska oraz p. Jolanta Nawrocka.

Rangę spotkaniu nadały wystąpienia Pani Minister Marzeny Machałek – Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego oraz przedstawiciela Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN – Dyrektor Elżbiety Neroj.

Pani Agnieszka Pietryka – kierownik projektu z ramienia ORE z ogromnym przekonaniem mówiła o tworzeniu SCWEW-ów jako systemowego rozwiązania na rzecz wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Dyrektor Krzysztof Sochoń reprezentujący Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Przedstawicielka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Białystok w swoich wystąpieniach skierowali słowa podziękowania do p. Dyrektor SOSW – Ewy Łupińskiej, p. Grażyny Dattelbaum – lider SCWEW oraz ekspertów i koordynatorów za ogromny wkład pracy na rzecz edukacji włączającej, za podjęcie się tak ważnego zadania. Podkreślali wielokrotnie jak ważną rolę pełni SCWEW udzielając wsparcia placówkom ogólnodostępnym.

W dalszej części spotkania głos przekazano członkom SCWEW. Pani Czesława Kozłowska przedstawiła zasady działania Ośrodka Wsparcia i Testów oraz wypożyczalni SCWEW, p. Lider Grażyna Dattelbaum opowiadała o zasobach kadrowych i lokalowych SCWEW o działaniach prowadzonych w ramach wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, o blaskach i cieniach tworzenia SCWEW oraz wielu innych działaniach. Natomiast pani Joanna Hryń podzieliła się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami jakie nabyła pełniąc funkcję eksperta ds. informacji i ewaluacji. Omówiła proces planowania i prowadzenia ewaluacji na poziomie SCWEW-u. Przedstawiła wyniki prowadzonej ewaluacji oraz płynące z nich wnioski. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim niespełna 100 osób. Uczestnicy spotkania uczestniczyli w ankietowaniu oraz sondzie online prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.