Zrozumieć i pomóc

30 listopada 2022 r. przedstawiciele zespołu SCWEW wzięli udział w VIII edycji konferencji pod hasłem „Zrozumieć i pomóc – wsparcie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w środowisku szkolnym”. Szczególnie bliska jest nam idea, jaka przyświeca temu przedsięwzięciu – zrozumienie ucznia, jego indywidualnych możliwości, ograniczeń i uwarunkowań oraz szukanie skutecznych rozwiązań, które przyczynią się do jego wszechstronnego rozwoju. Podczas konferencji prelegentami byli nasi eksperci Anna Gawryluk i Czesława Kozłowska, Iwona Cimochowicz -pedagog z Zespołu Szkół Rolniczych, szkoły objętej wsparciem SCWEW, biorącej udział w pilotażu, Anna Fidurska –doradca wewnętrzny SCWEW. Zespół SCWEW reprezentowała również Pani Grażyna Dattelbaum.

Tematyka wystąpień:

  • „Dobre praktyki wsparcia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami w edukacji włączającej”- Anna Fidurska, Iwona Cimochowicz,
  • „Edukacja włączająca – wyzwanie dla nauczycieli” – Anna Gawryluk,
  • „Wspieranie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami z wykorzystaniem aplikacji, oprogramowania i sprzętów” – Czesława Kozłowska.

Organizatorami przedsięwzięcia byli między innymi nasi Partnerzy –Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku.

Liczba uczestników konferencji – 80 osób.