Spotkania Lidera z Dyrektorami

Dobiegły końca spotkania Lidera SCWEW z Dyrektorami przedszkoli i szkół objętych wsparciem.

Podczas spotkań Lidera SCWEW – pani Grażyny Dattelbaum z dyrektorami:

  • omówiono wyniki diagnozy pogłębionej przeprowadzonej w każdej z placówek objętych wsparciem,
  • ustalono zasady organizacyjne dotyczące współpracy, komunikacji i warunków upowszechniania informacji o realizacji zadań SCWEW na stronach internetowych , gazetkach ściennych, mediach społecznościowych przedszkoli i szkół,
  • dyskutowano nad ideą i zasadnością wdrażania pilotażu dotyczącego edukacji włączającej.
  • Ustalono priorytety i kierunki działań do pracy w I półroczu roku szkolnego 2021/2022.